Canciones Animé

LETRA ANIMé

SKET DANCE OPENING 5 - REBOOT BY EVERSET

Animé

Naa yeh
Shotto bakari konna
mare wo to oshite shikan wo
(Here´s coming natsu fast and furious)
saka no wo mote
konno seki ra kenchou da
kako furi kaete shittomo
(Here´s coming natsu fast and furious)
mai ro sousou no manai
Bumbaclot X3 yeh
ima wa fukora serai sonno shikara wa
ishino ni wa nai
(sirabetemo kugabetemo)
kenko kawai denai kara
uukina ushite oshite miro yo
ise etto mottan
(senpai no sono ra mire mo)
douka miton de yuuko kara
kako wa serai sonno jayasa wo
kono dein dekiru
(oretachi no monogatari wa)
kenko kowai denai kara
It´s just (my resolution)
o sore shi dakke
uuuuhhh say REBOOT

Las Canciones Más Escuchadas Animé