Canciones Viejas Canciones Infantiles

LETRA VIEJAS CANCIONES INFANTILES

LA ROSINA BELLA

Viejas Canciones Infantiles

E verrà quel dì di lune,
mi vò al mercà a comprà la fune.
Lune la fune e fine non avrà
e la Rosina bella la va' al mercà
e la Rosina bella la va' al mercà.

E verrà quel dì di marte,
mi vò al mercà a comprà le scarpe.
Marte le scarpe, lune la fune e fine non avrà
e la Rosina bella la va' al mercà
e la Rosina bella la va' al mercà.

E verrà quel dì di mercole,
mi vò al mercà a comprà le nespole.
Mercole le nespole, marte le scarpe, lune la fune e fine non avrà
e la Rosina bella la va' al mercà
e la Rosina bella la va' al mercà.

E verrà quel dì di giove,
mi vò al mercà a comprà le ove.
Giove le ove, mercole le nespole, marte le scarpe, lune la fune e fine non avrà
e la Rosina bella la va' al mercà
e la Rosina bella la va' al mercà.

E verrà quel dì di venere,
mi vò al mercà a comprà la cenere.
Venere la cenere, giove le ove, mercole le nespole, marte le scarpe, lune la fune e fine non avrà
e la Rosina bella la va' al mercà
e la Rosina bella la va' al mercà.

E verrà quel dì di sabato,
mi vò al mercà a comprà il soprabito.
Sabato il soprabito, venere la cenere, giove le ove, mercole le nespole, marte le scarpe, lune la fune e fine non avrà
e la Rosina bella la va' al mercà
e la Rosina bella la va' al mercà.

E verrà quel dì di festa,
mi vò al mercà a comprà la vesta.
Festa la vesta, Sabato il soprabito, venere la cenere, giove le ove, mercole le nespole, marte le scarpe, lune la fune e fine non avrà
e la Rosina bella la va' al mercà
e la Rosina bella la va' al mercà.

Las Canciones Más Escuchadas Viejas Canciones Infantiles