Canciones Himnos De Países

LETRA HIMNOS DE PAíSES

HIMNO DE CATALUñA

Himnos De Países

Els Segadors

Catalunya trionfant!
tornará a ésser rica i plena,
endarrera aquesta gent
tant ufana i tant superba.

Bon cop da falç!
Bon cop da falç, defensors da la terra;
Bon cop da falç!

Ara és hora segadors!
ara és hora d'ésser alerta,
per quan vingui un altre Juny
esmolar ben bé nes eïnes.

Bon cop da falç!
Bon cop da falç, defensors da la terra;
Bon cop da falç!

Las Canciones Más Escuchadas Himnos De Países