Canciones Himnos De Países

LETRA HIMNOS DE PAíSES

HIMNO DE AFGANISTáN

Himnos De Países

Garam shah la garam shah
Ta e muquadas lamara
E da-azadi lamara
E da-nekmarghÌ lamara
Muzh patufanunoke
Pri kra da-bari lara
Ham da-toro shpo lara
Ham da-ranai lara
Sra da-sarbazi lara
Paka da-rori lara
Da inqilabi vatan
Os da-kargarano de
Dagha da-zmaro miras
Os da-bazgarano de
Ter-so da-sitam daur
Var da-mazdurano de
Muzh pa-narivalo-ke
Sola au ururi gvaru
Muzhan ziyar istunko-ta
Parakha azadi gvaru
Muzh varta dode gvaru
Kor gvaru kali gvaru

Las Canciones Más Escuchadas Himnos De Países